Centrum Kariery przy OIL

OPIS DZIAŁALNOŚCI FIRMY

Centrum Kariery to projekt CERMED Centrum Rozwoju Medycyny, Sp. z o.o. powołanej przez Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie do realizacji kluczowych projektów dla lekarzy zrzeszonych w OIL. Centrum Kariery ma ambicję zostać wiodącym dostawcą kompleksowych, profesjonalnych rozwiązań HR dla rynku ochrony zdrowia w Polsce i za granicą.

Głównym celem i powołaniem Centrum Kariery jest aktywna pomoc lekarzom w planowaniu i rozwoju kariery zawodowej. Szczególną uwagę poświęcamy lekarzom i lekarzom dentystom młodym, wchodzącym dopiero na rynek pracy. Środowisko lekarskie oraz podmioty lecznicze, publiczne i niepubliczne, krajowe i zagraniczne znajdą w Centrum Kariery wiarygodnego i kompetentnego HR Partnera, który wesprze ich działania na następujących obszarach:

  • bezpłatne pośrednictwo pracy dla lekarzy
  • outsourcing procesu rekrutacji na stanowiska lekarskie
  • doradztwo personalne
  • rozpoznanie potrzeb szkoleniowych i rozwój pracowników z wykorzystaniem oferty szkoleń w zakresie kompetencji psychospołecznych (miękkich)
  • eksperckie centrum informacji i planowania kariery dla młodych lekarzy oraz  lekarzy cudzoziemców planujących pracę w Polsce, w tym bank danych o dostępnych miejscach specjalizacyjnych

KOGO SZUKAMY

Lekarzy i lekarzy dentystów, zarówno rezydentów jak i specjalistów wszystkich specjalności.

Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi, promowanymi ofertami pracy dla lekarzy:

http://izba-lekarska.pl/praca-dla-lekarzy/ogloszenia-zatrudnie-lekarza/

SPOSÓB APLIKOWANIA

CV wraz z podaniem w tytule nr ref. oferty prosimy przesyłać na adres e-mail: jacek.kopacz@oilwaw.org.pl

Prosimy dodać do CV następującą klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).