POLCRO

OPIS DZIAŁALNOŚCI FIRMY

Polski Związek Pracodawców Firm Prowadzących Badania Kliniczne na Zlecenie (POLCRO)

Celem związku jest m.in. zwiększenie świadomości społecznej na temat badań klinicznych w Polsce, umocowana prawnie reprezentacja interesów branży badań klinicznych w Polsce oraz stworzenie forum do wymiany informacji, zarówno pomiędzy członkami Związku, jak i innymi podmiotami branżowymi, zarówno krajowymi, jak i międzynarodowymi. 

Związek powstał we wrześniu 2012 roku i skupia obecnie 15 firm: 
Associated Medical Clinical Science Services, Chiltern International, Covance, INC Research, inVentive Health Clinical, KCRI, Medical Network, Medpace, Monipol, Parexel Polska, PPD, Premier Research, PSI Pharma Support Poland, Quintiles i Scope Kraków. 

KOGO SZUKAMY

Obecność przedstawicieli Związku na Medycznych Targach Pracy i Praktyk ma na celu przedstawienie studentom kierunków medycznych i pokrewnych możliwości wyboru ścieżki kariery związanej z monitorowaniem i zarządzaniem badaniami klinicznymi oraz przybliżenie jej specyfiki.

8888

SPOSÓB APLIKOWANIA                                                                                                                
Związek nie zatrudnia pracowników, kandydaci mogą aplikować do firm członkowskich.