Narodowy Fundusz Zdrowia - Centrala

                            

DANE KONTAKTOWE

ul. Grójecka 186
02-390 Warszawa

tel. 22 572 60 87

www.nfz.gov.pl

OPIS DZIAŁALNOŚCI FIRMY
NFZ jest państwową jednostką organizacyjną posiadającą osobowość prawną, nadzorowaną przez Ministra Zdrowia. Działamy zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 z późn. zm.).  Zarządzamy  i odpowiadamy za środki finansowe przeznaczone na leczenie, pełnimy rolę płatnika publicznego, działamy na rzecz wszystkich
Pacjentów.
Nasza organizacja przechodzi obecnie transformację, tak samo, jak cały system ochrony zdrowia. Niezależnie od tego, jaki ostatecznie kształt będzie miał Fundusz praca w nim to szansa uzyskania unikalnych na rynku pracy wiedzy i kompetencji. Zapraszamy do pracy w Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia.
 
 
 KOGO SZUKAMY
  • osób z wykształceniem medycznym, informatyków, analityków
  • osób ambitnych, nastawionych na wspólne osiąganie
  • ludzi marzących o sukcesie zawodowym
  • osób o wysokim poziomie motywacji osobistej
  • pracowników z inicjatywą i zapałem do pracy
  • kandydatów w różnym wieku, młodzi zdobędą doświadczenie, starsi podzielą się z nami wcześniej nabytymi umiejętnościami

SPOSÓB APLIKOWANIA

Dokumenty wymagane w procesie naboru należy składać w formie papierowej, w zamkniętych kopertach, bezpośrednio w siedzibie Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia (kancelaria czynna w godzinach 8.00 – 16.00) lub przesłać pod adresem: 
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia, 02-390 Warszawa, ul. Grójecka 186 z dopiskiem zawierającym numer rekrutacji.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 22 572 60 87.
 
PROCES REKRUTACJI
Nabór kandydatów do zatrudnienia w Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia jest otwarty i konkurencyjny oraz zgodny z zasadami równouprawnienia.
Wszystkich Kandydatów prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na informacje zawarte w ogłoszeniach. Aktualne oferty pracy publikowane są na stronie NFZ: www.nfz.gov.pl w zakładce "praca". Wymagania wobec kandydatów zamieszczane są w treści każdej opublikowanej oferty i zależą o oferowanego stanowiska oraz miejsca pracy.
W zakładce "praca" opublikowano obowiązującą Procedurę rekrutacji w Centrali NFZ.