CERMED Centrum Rozwoju Medycyny Sp. z o.o.

Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie to największa organizacja samorządu lekarskiego spośród wszystkich regionów Polski, ma więc wiedzę na temat potrzeb zarówno tej grupy zawodowej, jak i jej pacjentów. Dlatego powołała do życia spółkę CERMED Centrum Rozwoju Medycyny Sp. z o.o., która wcześniej koordynowała działania Mazowieckiego Klastra Wspierania Innowacji w Medycynie.

Pierwotnym i głównym celem CERMED był rozwój innowacji w regionie w tej dziedzinie nauki i gospodarki. OIL w Warszawie wykorzystuje powołany przez siebie podmiot gospodarczy do realizacji kluczowych projektów dla lekarzy zrzeszonych w mazowieckim samorządzie. Niezwykle istotna w działalności spółki jest praca i podejmowanie projektów mających na celu integrację środowiska lekarskiego przez tworzenie warunków do wzmocnienia potencjału branży medycznej.

Zakres działalności CERMED jest szeroki i obejmuje takie obszary jak pośrednictwo pracy na rynku medycznym, edukację, doradztwo i konsulting w wielu dziedzinach, organizację wydarzeń medycznych oraz wszelkiego rodzaju aktywność marketingowo-reklamową związaną z rynkiem usług zdrowotnych. W ramach szerokiego zakresu działalności spółka podjęła projekt Centrum Kariery, który w zamierzeniu ma pomagać lekarzom w planowaniu i rozwoju kariery zawodowej jako pośrednik, rekruter i dostawca profesjonalnych rozwiązań HR dla rynku ochrony zdrowia w Polsce a także za granicą.

Kolejnym celem spółki jest realizacja jednego z najważniejszych punktów misji CERMED, czyli wspieranie lekarzy i lekarzy dentystów w ustawicznym doskonaleniu zawodowym. 

Nowe oferty usług szkoleniowych towarzyszą rozwojowi projektu Centrum Kariery.

Różnorodne i wszechstronne formy działalności spółki można definiować jako zarządzanie wiedzą i kompetencjami środowiska służby zdrowia, z którego CERMED, jako projekt biznesowy, się wywodzi. Spółka ma ambicje stać się inkubatorem i motorem napędowym dla projektów wprowadzających nowoczesne rozwiązania biznesowe i technologiczne w sektorze ochrony zdrowia.

www.centrumkariery.org.pl – dobry adres dla Twojej kariery

Znajdź nas również na Linkedin - https://www.linkedin.com/company/okręgowa-izba-lekarska/

W trakcie Medycznych Targów Pracy i Praktyk będziesz mógł porozmawiać z:

Jacek Kopacz

Absolwent Prywatnej Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Wiele lat spędził w największych korporacjach FMCG zarządzając sprzedażą na poziomie krajowym. Od 12 lat z sukcesem rozwija karierę w rekrutacji medycznej. Jest dyplomowanym HR Biznes Partnerem specjalizującym się sektorze ochrony zdrowia.

Zarządza projektem Centrum Kariery w CERMED Centrum Rozwoju Medycyny.