Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny

                            

DANE KONTAKTOWE

ul. Żwirki i Wigury 63A
02-091 Warszawa

tel.: 22 317 97 92

kadry@spdsk.edu.pl

OPIS DZIAŁALNOŚCI FIRMY

Podmiotem tworzącym Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie jest Warszawski Uniwersytet Medyczny. Podstawowym celem Szpitala jest udzielanie świadczeń zdrowotnych i promocja zdrowia oraz uczestniczenie w realizacji zadań dydaktycznych i badawczych –
w szczególności dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (WUM), w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia,
w tym wdrażaniu nowych technologii medycznych oraz metod leczenia. W nowej siedzibie Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie porady udzielane są ambulatoryjnie, stacjonarnie, jak i całodobowo.
 
KOGO SZUKAMY
  • lekarzy różnych specjalności lub w trakcie
  • pielęgniarki
  • położne
  • pracowników administracji
  • inne, w zależności od bieżących potrzeb

SPOSÓB APLIKOWANIA
CV wraz z listem motywacyjnym kandydat składa osobiście w Kancelarii Szpitala lub drogą elektroniczną na podany w ogłoszeniu adres. 
W SPDSK w Warszawie spotkania rekrutacyjne najczęściej mają charakter bezpośrednich rozmów kwalifikacyjnych.