SKN Stomatologii Dziecięcej

DANE KONTAKTOWE

Dominika Antoniszczak
V rok, kierunek lekarsko-dentystyczny 

e-mail: d.antoniszczak@gmail.com 

LinkedIn: www.linkedin.com/in/dantoniszczak

OPIS DZIAŁALNOŚCI 
Jesteśmy Kołem naukowym działającym przy Zakładzie Stomatologii Dziecięcej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Zrzeszamy Studentów zainteresowanych zgłębianiem wiedzy dotyczącej najmłodszych Pacjentów. Do naszego Koła należą studenci różnych lat Wydziału lekarsko-dentystycznego, co pozwala nam na polepszanie umiejętności interpersonalnych. Przez cały rok akademicki pracujemy również nad tworzeniem wartościowych publikacji, które prezentujemy na polskich i międzynarodowych konferencjach naukowych. W roku akademickim 2016/2017 nasze Koło zajęło 8 miejsce na 147 Kół naukowych.

SKN

OFERTA DLA STUDENTÓW

Jeżeli interesujesz się Stomatologią Dziecięcą i chcesz prowadzić badania związane z tą dziedziną, napisać pierwszą publikację, uczestniczyć biernie i czynnie w konferencjach naukowych, to dołącz do nas!
Zapraszamy wszystkich otwartych na nowe wyzwania i gotowych do zaangażowania się w działalność koła.


OFERTA DLA PARTNERÓW ZEWNĘTRZNYCH

Jesteśmy otwarci na współpracę z nowymi partnerami. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do pozostania w kontakcie z nami poprzez stronę Facebook SKN: http://www.facebook.com/SKNstomatologiadziecieca/

SKN

ORGANIZOWANE WYDARZENIA
- organizujemy warsztaty w ramach Warsaw International Medical Congress 
- uczestniczymy w piknikach kierowanych do społeczności Warszawy, gdzie pokazujemy jak ważna jest profilaktyka 
- spotykamy się na cyklicznych spotkaniach Koła 
- wspólnie wyjeżdżamy na konferencje krajowe i międzynarodowe