SKN przy I Katedrze Kardiologii WUM

DANE KONTAKTOWE

Przewodnicząca SKN: Monika Gawałko

tel. 664 909 939

e-mail: mongawalko@gmail.com 

           sknkardiowum@gmail.com

FB: http://www.facebook.com/groups/sknkardio/

 

OPIS DZIAŁALNOŚCI 
Studenckie Koło Naukowe przy I Katedrze i Klinice Kardiologii WUM istnieje niemalże tak długo, jak sama I Katedra i Klinika Kardiologii. Wraz z rozwojem metod diagnostycznych i samej Kliniki zmienia się również działalność samego koła. Praca w Studenckim Kole Naukowym opiera się na uczestniczeniu w posiedzeniach koła, na których studenci i lekarze kliniki prezentują tematy zaproponowane przez opiekuna koła. Inną formą działalności jest praca w zespołach klinicznych i możliwość przygotowania prac na kongresy naukowe. Obecnie Koło jest w trakcie organizacji oraz współorganizacji wielu konferencji opólpolskich i międzynarodowych. Nasza działalność jest doceniana na arenie ogólnopolskiej (konferencje organizowane przez Polskie Towarzystwo Kardiologiczne) a nawet międzynarodowej (kongresy organizowane przez Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne) poprzez wyróżnienia i nagrody prac naukowych napisanych przy udziale studentów będących członkami naszego Koła.
 
OFERTA DLA STUDENTÓW
 • zwiększanie świadomości i edukacja w zakresie szerokorozumianej kardiologii (od aspektów dotyczących dzieci po osoby starsze, a także kardiologii sportowej czy ginekologicznej)
 • stały kontakt i współpraca z wiodącymi Ekspertami zajmującymi się ww. obszarami, poprzez organizację konferencji czy spotkań tematycznych
 • możliwość pisania artykułów tematycznych, wystąpień na konferencjach,
 • możliwość zaangażowania w prace badawcze,
 • możliwość praktycznego wykorzystania nabytej wiedzy,
 • możliwość pracy w zespołach projektowych,
 • możliwość zaangażowania w organizację konferencji i kampanii edukacyjno-informacyjnych ,
 • możliwość współpracy w interdyscyplinarnym zespole i nawiązywania kontaktów pomiędzy przedstawicielami studentów/absolwentów różnych profesji medycznych

OFERTA DLA PARTNERÓW ZEWNĘTRZNYCH
Możliwość promocji literatury tematycznej, materiałów promocyjnych zgodnych z wizerunkiem Koła, m.in. podczas organizowanych czy współorganizowanych konferencji: 
- Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik, 
- Ogólnopolska Konferencja "Medycyna dla Sąsiada”, 
- Ogólnopolska Studencka Szkoleniowa Konferencja Kardiologiczna „Więcej Niż Zawał”, 
- Warszawskie Dni Kardiologii Akademickiej
- Noc Muzeów, 
- Warsaw International Medical Congress
- Nowa Era Medycyny Zabiegowej
zwiększenie świadomości marki,
współorganizowanie i sponsoring konferencji oraz wydarzeń tematycznych, również na zamówienia Sponsora
 
ORGANIZOWANE WYDARZENIA
 • Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik, 
 • Ogólnopolska Konferencja "Medycyna dla Sąsiada” - organizacja warsztatów elektrofizjologicznych,
 • Ogólnopolska Studencka Szkoleniowa Konferencja Kardiologiczna „Więcej Niż Zawał”, 
 • Warszawskie Dni Kardiologii Akademickiej,
 • Noc Muzeów w Zespół Muzeum Historii Medycyny WUM,
 • Warsaw International Medical Congress - organizacja warsztatów elektrofizjologicznych, echokardiograficznych, poświęconych intensywnej opiece kardiologicznej
 • Nowa Era Medycyny Zabiegowej
 • szereg spotkań poświęconych wszystkim filarom kardiologii (aspekty sportowe, pediatryczne, ginekologiczne, geriatryczne i inne)