SKN Tiva

DANE KONTAKTOWE

fanpage facebook:

http://www.facebook.com/skntiva/

OPIS DZIAŁALNOŚCI 
Studenckie Koło Naukowe pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii TIVA działa przy Zakładzie Nauczania Anestezjologii i Intensywnej Terapii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Organizowane raz w miesiącu spotkania pozwalają pogłębiać wiedzę w temacie anestezjologii i intensywnej terapii pod okiem doświadczonej kadry medycznej. Już czwarty rok z rzędu przygotowujemy konferencję naukową. W tym roku nasze hasło to „Anestezjologia i intensywna terapia - interdyscyplinarnie". Zaprosiliśmy do udziału wielu specjalistów z całej Polski, zdobyliśmy uznanych sponsorów takich jak: PZWL, Anestezjologia Polska, Medycyna Praktyczna czy Evereth Pubishing.
 
OFERTA DLA STUDENTÓW
- Możliwość pogłębiania wiedzy w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii
- Odbywanie dyżurów na oddziale intensywnej terapii pod okiem doświadczonej kadry medycznej
- Wyjazd na coroczny obóz zimowy połączony z odbywaniem praktyk w Szpitalu Powiatowym im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
- Przygotowywanie konferencji 

OFERTA DLA PARTNERÓW ZEWNĘTRZNYCH
Osoby należące do SKN TIVA, to przede wszystkim studenci II i III roku, którzy wiążą swoją przyszłość z pracą w medycynie ratunkowej oraz intensywnej terapii, bądź studenci studiów magisterskich posiadający prawo wykonywania zawodu, pragnący podnosić swoje kwalifikacje. Jako koło, mamy tradycję przeprowadzania corocznych konferencji kładących nacisk na interdyscyplinarość i pracę w zespole terapeutycznym. Jesteśmy otwarci na współpracę, ponadto zawsze chętnie zapraszamy na naszą konferencję, gdzie można zaprezentować prelekcję dotyczącą ww. dziedzin, przeprowadzić szkolenia bądź stworzyć swoje stanowisko celem zaprezentowania danej firmy.
 
ORGANIZOWANE WYDARZENIA

15.04.2018 (niedziela) - "IV Studencka Konferencja Naukowa „Anestezjologia i intensywna terapia - interdyscyplinarnie"