SKN Żywienia Klinicznego

      

DANE KONTAKTOWE

e-mail SKN: skn.zywienie@gmail.com

Fanpage Koła: http://www.facebook.com/zywieniekliniczne/

Strona Konferencji „Żywienie bez Granic”: http://zywieniebezgranic.pl/

Fanpage Konferencji „Żywienie bez Granic”: http://www.facebook.com/zywieniebezgranic

OPIS DZIAŁALNOŚCI 
SKN Żywienia Klinicznego działa przy Klinice Chirurgii Ogólnej i Żywienia Klinicznego SPSK im. Witolda Orłowskiego. Naszą pasją i obszarem zainteresowań jest dietetyka i żywienie kliniczne. Celem naszych spotkań i działalności jest zdobywanie i propagowanie wiedzy z zakresu żywienia pozajelitowego i dojelitowego oraz dietoterapii
różnych jednostek chorobowych.
 
OFERTA DLA STUDENTÓW
Działania SKN obejmują akcje edukacyjne, udział w konferencjach i szkoleniach, organizację spotkań z autorytetami naukowymi czy eventów związanych z tematyką żywienia i medycyny. Współpracujemy z wieloma organizacjami dzielącymi nasze zainteresowania i cele. Członkowie SKN mają możliwość uczestnictwa w zabiegach operacyjnych i projektach badawczych oraz pracy z pacjentami Kliniki. W tym roku zaangażowaliśmy się także w pracę i opiekę nad podopiecznymi Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Warszawie. Naszym celem jest uświadamianie, jak istotna jest interdyscyplinarna współpraca lekarza, dietetyka, fizjoterapeuty, pielęgniarki i psychologa w procesie leczenia.

OFERTA DLA KLIENTÓW ZEWNĘTRZNYCH
Alumni Koła to przede wszystkim świadomi, otwarci i doskonale przygotowani do pracy dietetycy, rozumiejący znaczenie żywienia w procesie terapeutycznym.  Stanowią oni świetny dodatek do każdego zespołu medyczno-żywieniowego, a także edukacyjnego i promującego żywienie w środowiskach niemedycznych. Praca jest dla nich pasją, stąd wykonują ją zawsze ze szczególną starannością i zaangażowaniem.
 
ORGANIZOWANE WYDARZENIA
SKN Żywienia Klinicznego, wraz z SKN Dietetyków, organizuje Międzynarodową Konferencję Naukową Żywienie bez Granic. Odbędzie się 19 maja 2018 r. w Auli A, w Centrum Dydaktycznym WUM. Poza organizowaniem konferencji, członkowie koła przygotowują się do przeprowadzenia warsztatów podczas tegorocznego WIMC-a. W obszarze działań SKN Żywienia Klinicznego są także liczne wykłady przeprowadzane w warszawskich liceach, opiekę dietetyczną i pomoc podopiecznym DPS "Kombatant" oraz uczestnictwo w Pikniku Naukowym Polskiego Radia oraz Centrum Nauki Kopernik. W tym roku nie zabrakło nas także podczas Dni Otwartych Dietetyki oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. SKN Żywienia Klinicznego brało udział również w dwóch edycjach akcji "Skonsultuj z Farmaceutą", mających na celu edukację z zakresu cukrzycy oraz nadciśnienia tętniczego.