SKN Medycyny Stylu Życia

      

DANE KONTAKTOWE

Przewodnicząca SKN Medycyny Stylu Życia WUM: Alicja Baska

tel.: +48 790 500 919
e-mail: alicebaska@gmail.com 

SKN Medycyny Stylu Życia WUM: 
lifestyle.wum@gmail.com

FB: http://www.facebook.com/lifestyle.wum/

OPIS DZIAŁALNOŚCI 
Studenckie Koło Naukowe Medycyny Stylu Życia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego to pierwsze w Polsce studenckie koło naukowe zajmujące się tą dziedziną medycyny. Koło zostało oficjalnie zarejestrowane w grudniu 2016 r. przy III Klinice Chorób Wewnętrznych i Kardiologii WUM.
 
Koło realizuje wiele inicjatyw popularyzujących zdrowy styl życia jako sposobu prewencji i skutecznej terapii najczęstszych chorób XXI wieku występujących w krajach rozwiniętych. 
 
Koło szybko zyskało popularność wśród społeczności akademickiej, a liczba jego członków stale się zwiększa. Od momentu powstania Koło prowadzi fanpage edukacyjno-informacyjny, za pomocą którego dociera również do grona wykraczającego poza grupę studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
 
Działalność Koła została doceniona również na arenie międzynarodowej – we wrześniu 2017 r. podczas dorocznej Konferencji organizowanej przez American College of Lifestyle Medicine, Koło odebrało prestiżową nagrodę im. Donalda A. Pegga. W tym samym czasie Lifestyle Medicine Education Collaborative umieściło Koło na liście Champions of Change – wśród uczelni promujących wdrażanie do edukacji medycznej elementów medycyny stylu życia.
 
OFERTA DLA STUDENTÓW
 • zwiększanie świadomości i edukacja w zakresie wpływu stylu życia na zdrowie i samopoczucie oraz możliwości wykorzystywania interwencji związanych ze zmianą stylu życia w pracy z pacjentem, 
 • stały kontakt i współpraca z wiodącymi Ekspertami zajmującymi się ww. obszarami,
 • możliwość pisania artykułów tematycznych, wystąpień na konferencjach,
 • możliwość zaangażowania w prace badawcze,
 • możliwość praktycznego wykorzystania nabytej wiedzy,
 • możliwość treningu umiejętności miękkich,
 • możliwość pracy w zespołach projektowych,
 • możliwość zaangażowania w organizację konferencji i kampanii edukacyjno-informacyjnych ,
 • podejmowanie niebanalnych i innowacyjnych wyzwań,
 • realny wpływ na rozwój i kierunek działalności Koła,
 • możliwość współpracy w interdyscyplinarnym zespole i nawiązywania kontaktów pomiędzy przedstawicielami studentów/absolwentów różnych profesji medycznych 
OFERTA DLA KLIENTÓW ZEWNĘTRZNYCH
Możliwość promocji zdrowych produktów żywnościowych, sportowych, literatury tematycznej usług związanych z fitnessem zgodnych z wizerunkiem Koła, m.in. w trakcie: 
 • Ogólnopolskiego Kongresu Medycyny Stylu Życia, 
 • kampanii promującej dietę opartą o nieprzetworzone produkty pochodzenia roślinnego “Roślinny WUM”,
 • Ogólnopolskiej Konferencji Food Medicine (współorganizowanej z IFMSA-Poland O. Warszawa),
 • warsztatów medycyny kulinarnej,
 • konkursów organizowanych na fanpage’u Koła

Zwiększenie świadomości marki.

Współorganizowanie i sponsoring konferencji oraz wydarzeń tematycznych, również na zamówienia Sponsora.

ORGANIZOWANE WYDARZENIA
 • współorganizacja Konferencji Medycyna Żywienia Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Poland O. Warszawa,
 • współprowadzenie kampanii „Roślinny WUM” poświęconej diecie opartej na nieprzetworzonych produktach pochodzenia roślinnego (whole-food, plant-based diet),
 • organizacja warsztatów medycyny kulinarnej, m.in. podczas Warsaw International Medical Congress for Young Scientists (WIMC)
 • zaangażowanie w kampanię „Nie spalaj się na WUMie” (czerwiec 2017)
 • szereg spotkań poświęconych wszystkim filarom medycyny stylu życia (zdrowe odżywianie, aktywność fizyczna, przeciwdziałanie nałogom, zarządzanie stresem, higiena snu, zdrowe relacje międzyludzkie). 
 
Obecnie Koło jest w trakcie organizacji I Ogólnopolskiego Kongresu Medycyny Stylu Życia – interdyscyplinarnego przedsięwzięcia kierowanego do studentów i absolwentów wszystkich uczelni medycznych w Polsce a także adresującego pacjentów oraz mieszkańców Warszawy i okolic (sesja Dzień dla Pacjenta).