Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego

                            

DANE KONTAKTOWE 

ul. Chocimska 24
00-791 Warszawa

e-mail: dyrektor@pzh.gov.pl

tel. Centrala: (0-22) 54-21-200, 54-21-400

http://www.pzh.gov.pl/

http://www.facebook.com/Narodowy-Instytut-Zdrowia-Publicznego-PZH-147521...

OPIS DZIAŁALNOŚCI FIRMY
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny jest najstarszą instytucją zdrowia publicznego w kraju. Został powołany do życia kilka dni po ogłoszeniu niepodległości Polski, 21 listopada 1918 roku.
Instytut prowadzi swoją działalność w kilku podstawowych dziedzinach zdrowia publicznego. Misją Instytutu jest ochrona zdrowia ludności poprzez kompleksowe działania podejmowane w obszarze zdrowia publicznego, w tym prace naukowo-badawcze, aplikacyjne i szkolenia. Obejmują one m.in. ocenę sytuacji zdrowotnej ludności Polski, monitorowanie biologicznych, chemicznych i fizycznych czynników ryzyka w żywności, wodzie i powietrzu, zapobieganie chorób zakaźnym i zakażeniom, badania epidemiologiczne ważnych społecznie NCDs, promocję zdrowia oraz zagadnienia związane z organizacją i ekonomiką ochrony zdrowia. NIZP-PZH wykonuje ekspertyzy dla rządu, organizacji pozarządowych oraz społeczeństwa w zakresie oceny ryzyka i wskazywania sposobów unikania zagrożeń. Instytut prowadzi również badania jakości surowic i szczepionek.
KOGO SZUKAMY
Osób pracowitych, zaangażowanych, kreatywnych, nie bojących się wyzwań, chętnych do nauki i do ciągłego samodoskonalenia. W związku z interdyscyplinarną działalnością Instytutu, swoje miejsce znajdą tu absolwenci kierunków: lekarski, farmacja oraz zdrowie publiczne.
 
Studenci Zdrowia Publicznego mogą znaleźć zatrudnienie zarówno w Departamentach ściśle związanych z analizą i strategiami w zdrowiu publicznym, jak i działach zajmujących się marketingiem czy działalnością usługową. NIZP-PZH może zatrudnić także lekarzy, który będą mogli rozwijać się naukowo we wszystkich komórkach zajmujących się badaniami i działalnością rozwojową. Studenci dietetyki, farmacji mogą pracować w działach merytorycznie odpowiadającym ich wykształceniu.

 

SPOSÓB APLIKOWANIA
Aktualne oferty pracy znajdują się na stronie internetowej Instytutu w zakładce "Praca". Jeśli nie znajdziesz oferty dla siebie, a chcesz być częścią naszego zespołu prześlij swoje CV na adres mailowy dyrektor@pzh.gov.pl.