Audiofon

OPIS DZIAŁALNOŚCI FIRMY
Firma Audiofon została założona we Wrocławiu w 1991 roku jako przedsięwzięcie rodzinne i tak pozostaje do dzisiaj. Największym kapitałem firmy są jej wykształceni i zaangażowani pracownicy, tworzący obecnie już kilkusetosobowy, lecz wciąż dobrze zintegrowany zespół. Świadczyć o tym może fakt, że po 26 latach działalności firma Audiofon ma ten sam zarząd i tych samych pracowników, którzy tworzyli jej początki. Bardzo duży nacisk kładziemy na szkolenia i rozwój pracowników, a także na jakość, warunki i atmosferę pracy. Profesjonalizm działania, wysokiej jakości sprzęt diagnostyczny, wizja dalszego rozwoju, a także jasno określone kryteria pracy i płacy czynią firmę Audiofon atrakcyjnym i stabilnym pracodawcą.

8888

KOGO SZUKAMY
Studenci i absolwenci audiofonologii, protetycy słuchu, asystenci protetyków słuchu.

8888

SPOSÓB APLIKOWANIA
e-mailem na adres: j.sztucka@audiofon.com,pl; k.aponowicz@audiofon.com.pl
Joanna Sztucka tel. 71 3882242
Katarzyna Aponowicz tel. 785 231 535