MSD

Inventing for life – spotkanie z firmą MSD Polska

W ramach Medycznych Targów Pracy i Praktyk będzie możliwość spotkania z przedstawicielami firmy wyłącznie podczas 1,5 godzinnej prezentacji firmy.

Więcej informacji o spotkaniu i zapisy: http://targi.wum.edu.pl/node/118

OPIS DZIAŁALNOŚCI FIRMY

Firma MSD należy do czołowych firm biofarmaceutycznych na świecie. Od ponad stu lat firma odkrywa i wprowadza szczepionki i leki w wielu obszarach terapeutycznych. MSD prowadzi szeroko zakrojone badania kliniczne między innymi w onkologii, kardiologii, chorobach zakaźnych oraz neurodegeneracyjnych. W samym tylko 2016 roku firma wydała na badania i rozwój ponad 10 miliardów dolarów. Mocno zaawansowane badania toczą się z udziałem 24 leków i szczepionek. 


MSD zatrudnia na świecie ok. 68 tysięcy pracowników z czego w Polsce ok. pół tysiąca. Ponad połowa z nich pracuje w Dziale Badań Klinicznych oraz w działającym od ponad 6 lat Centrum Zarządzania Danymi. Warszawskie Centrum jest jednym z czterwch tego typu ośrodków na świecie, zarządzających danymi z prowadzonych globalnie przez MSD badań klinicznych oraz danymi dotyczącymi bezpieczeństwa farmakoterapii. 
MSD działa również w Polsce na rzecz społeczności lokalnych. Fundacja MSD dla Zdrowia Kobiet prowadzi jeden z największych zdrowotnych programów edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz zajmuje się działalnością na rzecz profilaktyki zdrowotnej kobiet zagrożonych wykluczeniem społecznym. MSD ma także rozbudowany program wolontariatu pracowniczego, w ramach którego pracownicy MSD przepracowali na rzecz społeczności lokalnych w minionych dwóch latach ponad 3 tysiące godzin.
Więcej na temat działalności firmy globalnie na stronach www.msd.com zaś w Polsce www.msd.pl 

KOGO SZUKAMY
Studentów ostatnich lat (praktyki) oraz absolwentów kierunków takich jak: farmacja, medycyna, stomatologia, analityka medyczna, pielęgniarstwo, położnictwo, weterynaria, fizjoterapia, biologia medyczna i biotechnologia medyczna (oraz pokrewne) o bardzo dobrej znajomości języka angielskiego. 
Dodatkowo: 
• bardzo dobrej umiejętności planowania i organizacji, przestrzegania procedur, ustalania priorytetów oraz zarządzania czasem, 
• biegłości w posługiwaniu się komputerem oraz łatwości uczenia się nowych systemów i aplikacji komputerowych, 
• zdolności analitycznych oraz umiejętności rozwiązywania problemów, 
• umiejętności pracy pod presją czasu, silnego poczucia obowiązku i odpowiedzialności oraz elastyczności, 
• umiejętności efektywnej komunikacji i pracy w zespole międzynarodowym.

SPOSÓB APLIKOWANIA
Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o przesłanie aplikacji w języku angielskim, zawierających C.V. i list motywacyjny na adres rekrutacja_msdpl@merck.com z dopiskiem: „PVDMC/” (do działu DMC PV) lub „DMC/CT/” (do działu DMC CT)

Osoby zainteresowane praktykami prosimy o przesłanie o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego nt. “Expert or leader – where I want to be in 10 years?” i rozprawki na temat “How to submit pregnancy exposure cases in EU and why it is important” (obie prace max. 2000 znaków bez spacji),

Termin i miejsce: