Zasady uczestnictwa w MTPiP

 

Zasady uczestnictwa

w Medycznych Targach Pracy i Praktyk 

 • Organizatorem Medycznych Targów Pracy i Praktyk jest Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Targi odbędą się 23.10.2019 w Centrum Dydaktycznym przy ul. Księcia Trojdena 2a, 02-109 Warszawa.
 • Godziny otwarcia Targów: dla Wystawców: 9.00-18.00
 • Wstęp na Targi dla odwiedzających jest bezpłatny. Wymagana jest wcześniejsza rejestracja.
 • Udział Wystawców w Targach jest bezpłatny. O przyjęciu Wystawcy decyduje Organizator.
 • Wystawca przyjmuje do wiadomości, że stoisko wystawiennicze  oraz osoby użytkujące stoisko wystawiennicze nie są przez WUM ubezpieczone od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 • WUM nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub zniszczenia sprzętu wniesionego przez Wystawcę do Centrum Dydaktycznego.
 • Zgłoszenie udziału w Targach dla Wystawców następuje poprzez wypełnienie formularza elektronicznego dostępnego na stronie http://targi.wum.edu.pl/node/67 
 • Po potwierdzeniu przyjęcia przez Organizatora przygotowywana jest umowa między WUM a Wystawcą. Do sporządzenia umowy konieczne jest dostarczenie danych Wystawcy zawierających NIP, REGON. Umowa sporządzana jest w dwóch egzemplarzach. 
 • Termin nadsyłania zgłoszeń uczestnictwa upływa w dniu 19 czerwca 2019 r. 
 • O lokalizacji stoiska Wystawcy decyduje Organizator. O przydzielonej lokalizacji i numerze stoiska Organizator poinformuje Wystawców przed planowanym terminem Targów.
 • Wystawca nie może oddawać stoiska wystawienniczego w użytkowanie innym podmiotom bez uzyskania zgody Organizatora .
 • Wystawca może eksponować w obrębie stoiska dodatkowe elementy promocyjne, np. tablice, ścianki, plakaty, roll-upy.
 • Na stronie http://targi.wum.edu.pl zostaną opublikowane profile Wystawców, składające się z informacji tekstowej oraz znaku graficznego (logo Wystawcy). 
 • Warunkiem zamieszczenia profilu Wystawcy jest dostarczenie Organizatorowi do 19 lipca 2019 r. pliku tekstowego zawierającego informację o Wystawcy oraz pliku graficznego z logo. Wymagania dotyczące profilu pracodawcy zostaną przesłane drogą elektroniczną do Wystawców.
 • Profile zostaną opublikowane w kolejności alfabetycznej, według nazw Wystawców. Organizator zastrzega sobie prawo do korekty redakcyjnej tekstu.
 • Wystawcy mogą zasponsorować nagrody, które będą rozlosowane wśród uczestników targów. Sponsorami mogą zostać również organizacje, które nie zdecydują się na udział w wydarzeniu w roli Wystawcy. Informacja o Sponsorach będzie zamieszczona na stronie internetowej Targów. Zgłoszenia Sponsora należy dokonać przy pomocy formularza elektronicznego: https://targi.wum.edu.pl/node/131

Zasady uczestnictwa_MTPiP_2019 (pdf)