Zasady uczestnictwa w MTPiP

 

Zasady uczestnictwa

w Medycznych Targach Pracy i Praktyk 

 • Organizatorem Targów jest Warszawski Uniwersytet Medyczny.
 • Wstęp na Targi dla odwiedzających jest bezpłatny.
 • Godziny otwarcia Targów: dla Wystawców: 8.00-17.00, dla Odwiedzających: 10.00-16.00.
 • Udział Wystawców w Targach jest odpłatny. Wysokość opłaty zależy od wybranego standardu stoiska.  Dla Wystawców poprzedniej edycji zostanie uwzględniony 20% rabat.
 • Zgłoszenie udziału w Targach dla Wystawców następuje poprzez wypełnienie formularza elektronicznego dostępnego na stronie http://targi.wum.edu.pl/ .
 • Po potwierdzeniu zgłoszenia przez Organizatora przygotowywana jest umowa między Organizatorem a Wystawcą.
  Do sporządzenia umowy konieczne jest dostarczenie danych Wystawcy zawierających NIP, REGON, KRS wraz z potwierdzeniem nadania. Umowa sporządzana jest w trzech egzemplarzach. Wystawcy dokonują płatności zgodnie z terminem podanym na fakturze VAT wystawionej przez Organizatora.
 • Termin nadsyłania zgłoszeń uczestnictwa upływa w dniu 9 marca 2018r.
 • O lokalizacji stoiska Wystawcy decyduje Organizator. O przydzielonej lokalizacji i numerze stoiska Organizator poinformuje Wystawców przed planowanym terminem Targów.
 • W ramach opłaty wniesionej z tytułu udziału w Targach, na stronie http://targi.wum.edu.pl/ zostaną opublikowane profile wszystkich Wystawców, składające się z informacji tekstowej oraz znaku graficznego (logo Wystawcy). Przesłane materiały mogą być także wykorzystane do innych form promocji Medycznych Targów Pracy i Praktyk.
 • Warunkiem zamieszczenia profilu Wystawcy jest dostarczenie Organizatorowi do 16 marca 2018 r. pliku tekstowego zawierającego informację o Wystawcy oraz pliku graficznego z logo. Wymagania dotyczące profilu pracodawcy zostaną przesłane drogą elektroniczną do Wystawców.
 • Profile zostaną opublikowane w kolejności alfabetycznej, według nazw Wystawców. Organizator zastrzega sobie prawo do korekty redakcyjnej tekstu.
 • Wystawcy mogą zasponsorować nagrody, które będą rozlosowane wśród uczestników targów. Sponsorami mogą zostać również organizacje, które nie zdecydują się na udział w wydarzeniu w roli Wystawcy. Informacja o Sponsorach będzie zamieszczona na stronie internetowej Targów. Zgłoszenia Sponsora należy dokonać przy pomocy formularza elektronicznego:  http://targi.wum.edu.pl/.
 • Wystawcy mogą skorzystać z parkingu znajdującego się przed Centrum Dydaktycznym WUM po wcześniejszym potwierdzeniu ze strony Organizatora.

 

MTPiP_Zasady