Formularz dla Wystawcy

DANE WYSTAWCY

Osoba reprezentująca organizację zgodnie z informacjami zawartymi w KRS

''''''''''

DANE KONTAKTOWE

Wysłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją Klauzuli informacyjnej

Wysłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją Zasad Uczestnictwa w Medycznych Targach Pracy i Praktyk