Oferta dla Wystawców

Edycja 23.10.2019 Medycznych Targów Pracy i Praktyk jest organizowana w ramach projektu "WUM AID Akademia Innowacyjnej Dydaktyki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”, Zadanie: Rozwój systemu usług Biura Karier wspierających studentów we wchodzeniu na rynek pracy, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

ZAPEWNIAMY:

  • PROFESJONALNĄ ORGANIZACJĘ I SKUTECZNĄ PROMOCJĘ WYDARZENIA Relacja z edycji 2018 
  • MIEJSCE WYSTAWIENNICZE Wystawca może skorzystać z dostępnego standardowego stoiska, na którym będzie widniała nazwa i logo Wystawcy.
  • Standardowe stoisko będzie wyposażone w oświetlenie oraz dostęp do gniazda elektrycznego.
  • LUNCH I POCZĘSTUNEK KAWOWY

OCZEKUJEMY:

  • Zgłoszenia Wystawcy poprzez formularz dla Wystawcy do 19.06.2019.
  • Przesłania materiałów informacyjnych o firmie i ofercie rekrutacyjnej do 19.07.2019.
  • Profesjonalnego zaprezentowania wystawcy podczas wydarzenia w dniu 23.10.2019 w godz. 10 – 18.
  • Mile widziane jest uatrakcyjnienie stoiska poprzez urządzenia (np. ekrany TV, sprzęt medyczny itp.), jak i materiały promocyjne. 

ATRAKCJE

  • Wystawcy mogą zgłosić nagrody, które zostaną rozlosowane przed Targami a rozdane w dniu wydarzenia. Nagrody należy zgłaszać poprzez formularz dla Sponsora do 19.07.2019.
  • Strefa wizerunku i strefa doradcza dla uczestników Targów.

Do udziału w wydarzeniu w roli Wystawcy zapraszamy pracodawców i organizacje branżowe z medyczno-farmaceutycznego rynku pracy. 

Zapraszamy do kontaktu:

Biuro Karier WUM

tel. 22 57 20 909

biurokarier@wum.edu.pl