Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

DANE KONTAKTOWE

ul. Karolkowa 30
01-207 Warszawa

Sekretariat

tel.: 22 376-78-00

sekretariat@aotm.gov.pl

OPIS DZIAŁALNOŚCI FIRMY
AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI jest państwową jednostka organizacyjną zajmującą się badaniem rozwiązań klinicznych, ekonomicznych i organizacyjnych w systemie ochrony zdrowia oraz wpływu ich finansowania na budżet.

AOTMiT dokonuje oceny świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie kwalifikacji ich jako świadczeń gwarantowanych, przeprowadza analizy weryfikacyjne leków, w postępowaniu o objęcie ich refundacją oraz ustala taryfy świadczeń opieki zdrowotnej.

Jesteśmy aktywnym członkiem międzynarodowych organizacji HTA (Health Technology Assessment), uczestniczymy w światowych kongresach, spotkaniach i konferencjach, realizujemy międzynarodowe projekty m.in. Projekt Eunethta 2006-2008, Projekt EUnetHTA Joint Action 2010-2012.

W 2017 roku powstał Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej. 
Wydział ten odpowiedzialny jest min. za zmianę technologii medycznych, usuwanie świadczeń opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych albo określenia poziomu i sposobu ich finansowania, czy kwalifikacji świadczeń opieki zdrowotnej jako świadczeń gwarantowanych.
 
 KOGO SZUKAMY

 Jakie mamy wymagania w odniesieniu do kandydatów:

  • wykształcenie wyższe z dziedzin: zdrowie publiczne, farmacja, medycyna, ekonomia bądź pokrewne
  • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym pracę nad publikacjami w tym języku
  • znajomość systemu ochrony zdrowia
  • znajomość podstawowych zasad Evidence Based Medicine (EBM) oraz Oceny Technologii Medycznych (Health Technology Assessment, HTA)


SPOSÓB APLIKOWANIA
Sposób aplikowania zamieszczony jest w każdej ofercie pracy publikowanej na stronie internetowej http://bipold.aotm.gov.pl/index.php/praca.