Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

OPIS DZIAŁALNOŚCI FIRMY

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI jest państwową jednostka organizacyjną zajmującą się badaniem rozwiązań klinicznych, ekonomicznych i organizacyjnych w systemie ochrony zdrowia oraz wpływu ich finansowania na budżet.
AOTMiT dokonuje oceny świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie kwalifikacji ich jako świadczeń gwarantowanych, przeprowadza analizy weryfikacyjne leków, w postępowaniu o objęcie ich refundacją oraz ustala taryfy świadczeń opieki zdrowotnej.
Jesteśmy aktywnym członkiem międzynarodowych organizacji HTA (Health Technologi Assessment), uczestniczymy w światowych kongresach, spotkaniach i konferencjach, realizujemy międzynarodowe projekty m.in. Projekt Eunethta 2006-2008, Projekt EUnetHTA Joint Action 2010-2012.

8888

KOGO SZUKAMY
Jakie mamy wymagania od kandydata:
• wykształcenie wyższe z dziedzin: zdrowie publiczne, farmacja, medycyna, ekonomia bądź pokrewne
• znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym pracę nad publikacjami w tym języku
• znajomość systemu ochrony zdrowia 
• znajomość podstawowych zasad Evidence Based Medicine (EBM) oraz Oceny Technologii Medycznych (Health Technology Assessment, HTA)

8888

SPOSÓB APLIKOWANIA
Sposób aplikowania zamieszczony jest w każdej ofercie pracy publikowanej na stronie internetowej http://bipold.aotm.gov.pl/index.php/praca